Budoucnost gastronomie

nám není lhostejná!

Pomozme společně

udržet lidské zdroje v oboru!

Gastrojobs.cz, nejdéle působící pracovní portál v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, podporuje odjakživa vzdělávání a motivaci mládeže v těchto odvětvích. Již nyní se díváme do budoucna a chceme se postarat o budoucí absolventy oborových škol. Z tohoto důvodu jsme vytvořili iniciativu Gastro Is Not Dead.

Počty bohužel každým rokem klesají, přesto i letos stojí před vstupem na pracovní trh cca. 5000 absolventů (učilišt, SŠ a VOŠ) v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu, kteří budou hledat uplatnění v oboru. Ten se aktuálně nachází v kritické situaci způsobené vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Hrozí tak, že letos tito absolventi ve většině případů skončí na úřadu práce, nebo, v tom horším případě, se rozhodnou změnit profesi. To může vést k nenávratnému odlivu kvalifikovaných pracovních sil.

Nechceme připustit, aby lidské zdroje v našem oboru vyschly. Vycházíme z předpokladu, že se trh jistě opět uzdraví a za pár let bude hrozit stejný problém jako před současnou krizí, tedy nedostatek pracovních sil. A to nejen v restauracích a hotelech, ale i v podnikových jídelnách, nemocnicích apod.

Proč „Gastro Is Not Dead“? Jsme si vědomi toho, že některé podniky nyní doslova bojují o přežití, ale jsme přesvědčeni, že se naše odvětví ze současné krize opět vzpamatuje a povstane z popela jako bájný pták Fénix. Nejdříve možná oslabený, možná někde s pozměněným konceptem, ale určitě se popere s překážkami stejně tak, jak se s nimi popral v letech 2001, 2002 a 2008. Jsme totiž obor, který naplňuje lidem základní lidské potřeby, jako jsou jídlo, pití, cestování nebo potřeba družit se.

Tímto bychom rádi vyzvali vás, zaměstnavatele z řad restaurací, hotelů a ostatních stravovacích a turistických zařízení, abyste nezlomili hůl nad těmito absolventy a pokusili se jim nabídnout uplatnění. Dejte jim šanci získat praxi a přesvědčit se o různorodosti našeho odvětví, klidně i na nižších či pomocných pozicích. Nejde o to nahradit kmenové a zkušené zaměstnance absolventy. Ale dlouhodobě spolupracující absolvent může lépe pokrývat výkyvy provozu než krátkodobí brigádníci.

Pro zapojené firmy se budeme snažit vyjednat finanční úlevy (např. osvobození od odvodů na 1 rok za absolventa, slevy u vybraných dodavatelů atd.), v první řadě by ale měl být Vaší motivací i stav, kdy náš byznys nebudou opouštět nadějné pracovní síly. A kdo ví, třeba takový absolvent bude jednoho dne vašim loajálním kmenovým zaměstnancem.

Pokud již nyní počítáte s náborem absolventů, pak vás prosíme o vyplnění formuláře na stránkách www.gastroisnotdead.cz. Zde potom zveřejníme seznam participujících podniků, který následně rozdistribujeme na oborová vzdělávací zařízení.

Pokud máte nápad, jak řešit nebo podpořit tuto iniciativu, podělte, se prosím, s námi!

Výhledově chystáme ve spolupráci s asociacemi, podniky a dodavateli vypracovat kampaň, která má za úkol vrátit gastronomii, hotelnictví a cestovnímu ruchu původní lesk, a přesvědčit tak budoucí studenty o tom, že práce ve službách a pro lidi je stále krásná a atraktivní. Pokud byste se rádi na této spolupráci podíleli, prosím kontaktujte nás na info@gastrojobs.cz nebo telefonicky na +420 602 55 75 55, rádi s vámi probereme vaše i naše možnosti.

Děkujeme vám, že jste dočetli až sem, a věříme, že se nám společně podaří pozvednout zájem o náš obor.